Ο σύλλογος σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 26/5 θα πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις της ακαδημίας υπό τις παρακάτω αλλαγές:

  • Το τμήμα Κ10 το οποίο σύμφωνα με το μόνιμο πρόγραμμα προπονείται στις 9:15 – 10:30 στο γήπεδο 10Α, μεταφέρεται και η ώρα προπόνησης του είναι 16:30 – 17:45, στο γήπεδο 10Α.
  • Το τμήμα Κ12 το οποίο σύμφωνα με το μόνιμο πρόγραμμα προπονείται στις 10:45 – 12:00 στο γήπεδο 10Α, μεταφέρεται και η ώρα προπόνησης του είναι 18:00 – 19:15, στο γήπεδο 10Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αλλαγές ισχύουν ΜΟΝΟ για το Σάββατο 26/5.