Τη Κυριακή 2/6 θα υπάρχει τροποποίηση στις προπονήσεις της Ακαδημίας Volleyball. Λόγω των εκλογών το 11ο Δημοτικό θα παραμείνει κλειστό. Έτσι, οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

Κυριακή 2/6

12:15 – 13:15         Γεν: 2004, 2005, 2006, 2007

13:15 – 14:15         Γεν: 2008, 2009, 2010, 2011

 

***Όλες οι προπονήσεις στο γήπεδο 10Α

*** Οι προπονήσεις το Σάββατο 1/6 θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο 11ο Δημοτικό σύμφωνα με το μόνιμο πρόγραμμα