Από Τετάρτη 10/6 μπαίνει σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ακαδημίας Volleyball. Παρακαλούμε να δείτε τις μέρες και ώρες που κάνετε προπόνηση.

Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 8/6 δεν γίνονται προπονήσεις λόγω του Αγίου Πνεύματος.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Οι γεν.2005-2006-2007 θα κάνουν προπόνηση Δευτέρα,Τετάρτη,Πέμπτη στις 17:00 μέχρι 18:00 στο 11ο Δημοτικό.

Οι γεν. 2008-2009 θα κάνουν προπόνηση Δευτέρα,Τετάρτη,Πέμπτη στις 18:00 μέχρι 19:00 στο 11ο Δημοτικό.

Οι γεν.2010-2011-2012-2013-2014 θα κάνουν προπόνηση Δευτέρα,Τετάρτη,Πέμπτη στις 19:00 μέχρι 20:00 στο 11ο Δημοτικό.