Δυο παράλληλα εσωτερικά πρωταθλήματα συνεχίζονται για τα τμήματα μας με το 10League Pro1 για το Προπαιδικό3 και το 10League Pro2 για τα ΠρομινιΑ, ΠρομινιΒ και Προπαιδικό2. Δείτε τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία μέχρι στιγμής

10League Pro1 (Προπαιδικό3)

1η αγωνιστική
Μπλέ-Κόκκινοι 27-28
Κίτρινοι-Άσπροι 28-23

2η αγωνιστική
Κίτρινοι-Κόκκινοι 26-30
Μπλέ-Άσπροι 24-29

3η αγωνιστική
Μπλέ-Κίτρινοι 30-27
Κόκκινοι-Άσπροι 22-18

4η αγωνιστική
Κόκκινοι-Μπλέ 52-48
Άσπροι-Κίτρινοι 26-33

Βαθμολογία(μετά από 4 αγώνες)
1. Κόκκινοι (4-0) 8
2. Κίτρινοι (2-2) 6
3. Μπλέ (1-3) 5
4. Άσπροι (1-3) 5

Στο Πρωτάθλημα των ΠρομίνιΑ, ΠρομίνιΒ και Προπαιδικό2 έχουμε

10League Pro2

1η αγωνιστική
Μπλέ-Κόκκινοι 32-23
Κίτρινοι-Άσπροι 23-31

2η αγωνιστική
Κίτρινοι-Κόκκινοι 37-34
Μπλέ-Άσπροι 35-36

Βαθμολογία (Μετά από 2 αγώνες)
1. Άσπροι (2-0) 4
2. Μπλέ (1-1) 3
3. Κίτρινοι (1-1) 3
4. Κόκκινοι (0-2) 3