Μετά από 9 αγωνιστικές η Βαθμολογία του 10League Pro1 για τα παιδιά του Προπαιδικού3 έχει ως εξής:

10League Pro1 (Προπαιδικό3)

1η αγωνιστική
Μπλέ-Κόκκινοι 27-28
Κίτρινοι-Άσπροι 28-23

2η αγωνιστική
Κίτρινοι-Κόκκινοι 26-30
Μπλέ-Άσπροι 24-29

3η αγωνιστική
Μπλέ-Κίτρινοι 30-27
Κόκκινοι-Άσπροι 22-18

4η αγωνιστική
Κόκκινοι-Μπλέ 52-48
Άσπροι-Κίτρινοι 26-33

5η αγωνιστική
Κόκκινοι-Κίτρινοι 36-44
Ασπροι-Μπλε 28-36

6η αγωνιστική
Κίτρινοι-Μπλέ 25-31
Άσπροι-Κόκκινοι 38-33

7η αγωνιστική
Μπλέ-Κόκκινοι 32-29
Κίτρινοι-Άσπροι 22-26

8η αγωνιστική
Κίτρινοι-Κόκκινοι 30-36
Μπλέ-Άσπροι 38-39

9η αγωνιστική
Μπλέ-Κίτρινοι 27-40
Κόκκινοι-Άσπροι 31-33

Βαθμολογία
1. Κόκκινοι 5-4 14
2. Άσπροι 5-4 14
3. Κίτρινοι 4-5 13
4. Μπλέ 4-5 13