Τη Πέμπτη 17/6 θα ολοκληρωθούν οι προπονήσεις των τμημάτων Volleyball της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ μας. Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα. Οπότε οι τελευταίες προπονήσεις των τμημάτων είναι:

Οι 2οο3/2004/2005/2006/2007 Τρίτη(15/6) 16:30 – 17:15.
Οι 2008 : Τρίτη(15/6) 17:30 – 18:15
Οι 2009: Τρίτη(15/6) 18:30 – 19:15
Οι 2010/2011: Πέμπτη(17/6) 19:00 – 19:45
Οι 2012/2013/2014/2015: Πέμπτη(17/6) 18:00 – 18:45.